Đăng ký

Thông tin đăng ký:

Họ và tên *

Thư điện tử *

Số điện thoại *

Nghề nghiệp

(* không được để trống)

Chính sách thỏa thuận

Chào mừng các bạn đến với Đại lý Cho thuê nhà online OHRA.VN:
Các bạn có thể tham gia hệ thống theo 3 cách sau:
- Tham gia Công Tác Viên: CTV – Sau khi đăng ký tham gia hệ thống Cộng tác viên. Công việc chính của các bạn là cung cấp thông tin số điện thoại Chủ nhà, người đại diện nhà căn nhà , căn hộ, mặt bằng, shophouse…..
- Tham Gia Đại lý Đối tác OHRA.VN: Công việc chính của mọi người là đàm phán, chốt hợp đồng và làm việc với admin hệ thống ( Các bạn tham gia làm Đại lý đối tác sẽ được Admin gọi điện làm việc trực tiếp và ký hợp đồng đối tác cam kết riêng )
- Tham gia làm người tiếp thị sản phẩm: Công việc chính là giới thiệu sản phẩm bằng mã QR hoặc Link sản phẩm cho thuê trên hệ thống đã có sẵn.(Sẽ có video hướng dẫn cách làm)
Hoa Hồng Thành Viên Hệ Thống:
- Sản Phẩm Cho Thuê Tháng:
+ CTV: 1.625 %
+ Đại lý đối tác Ohra.vn: 29.25 %
+ Người tham gia tiếp thị SP : 1.625 %
- Sản Phẩm Cho Thuê Theo Ngày có giá từ 0 đến 1.000.000 VNĐ:
+ CTV: 10.000 VNĐ
+ Đại lý đối tác Ohra.vn: 30.000 VNĐ
+ Người tham gia tiếp thị SP: 10.000 VNĐ
- Sản Phẩm Cho Thuê Theo Ngày có giá trên 1.000.000 VNĐ:
+ CTV: 20.000 VNĐ
+ Đại lý đối tác Ohra.vn: 50.000 VNĐ
+ Người tham gia tiếp thị SP: 20.000 VNĐ