Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Tất cả các bản hợp đồng cho thuê nhà của hệ thống nhà nguyên căn Nha trang đều hợp pháp về pháp lý. Anh chị có thẻ ký hợp đồng với chính chủ hoặc đại diện ủy quyền quản lý của căn nhà có giấy tờ hợp pháp cho thuê nhà và lưu trú tạm vắng cho người việt.